افغانستان برنده دو مدال طلا در بازی‌های تکواندوی آزاد کره جنوبی شد

تیم ملی تکواندوی افغانستان با کسب دو مدال طلا و دو مدال برنز به کارش در رقابت‌های تکواندوی آزاد کره جنوبی پایان داد. در این رقابت‌ها فرزاد منصوری و نثار احمد عبدالرحیم‌زی برندگان طلا، محسن رضایی و رامش حسینی هم برندگان برنز برای افغانستان بودند.

آمار کشته‌ها در آتش‌سوزی‌های یونان به ۲۰ نفر رسید

دولت یونان می گوید که آتش سوزی در نواحی جنگلی در نقاط مختلف این کشور باعث مرگ ۲۰ نفر شده و برای مهار این آتش سوزی ها نیاز به کمک بین المللی دارد. بعضی از مردم مجبور به ترک خانه هایشان در نزدیکی آتن، پایتخت، شده اند.