‘طرح روسیه برای بازسازی سوریه به پنتاگون رسید’

خبرگزاری رویترز در گزارشی ویژه گفته است روسیه از کانال ارتباطی محرمانه خود با فرماندهان ارشد آمریکایی برای طرح پیشنهاد بازسازی سوریه و بازگرداندن آوارگان این کشور استفاده کرده است. روسیه خواستار مشارکت مسکو و واشنگتن برای بازسازی سوریه شده است.