پلیس آمریکا ۱۱ کودک گرسنه را در اردوگاهی دورافتاده نجات داد

پلیس در ایالت نیومکزیکوی ایالات متحده آمریکا ۱۱ کودک گرسنه را که در شرایط بسیار بد نگهداری می‌شدند، نجات داد. به‌گفته پلیس آنها از یکسال تا پانزده سال سن داشتند، بدون کفش بودند و لباس‌های مندرس به تن داشته و “مانند مهاجران جهان سومی” بودند.