آیا تحریمهای آمریکا ایران را به شرایط پیش از برجام باز میگرداند؟

یک روز بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ترکیه و چین اعلام کردند که به روابط تجاری قانونی خود با ایران ادامه خواهند داد. عراق گفته با اکراه تحریم‌های امریکا را علیه ایران رعایت می‌کند و افغانستان هم خواستار معافیت شده است.