تعداد قربانیان توفان پورتوریکو ۲۰ برابر آمار رسمی اولیه بوده است

دولت محلی پورتوریکو پذیرفته که آمار قربانیان توفند دریایی ماریا که سال گذشته این جزیره را در هم کوبید، بسیار فراتر از ۶۴ نفری بوده که در آمارهای رسمی اعلام شده بود. مقام‌های این منطقه آمریکا اکنون می‌گویند رقم حدود ۱۴۲۷ نفر کشته واقعی به نظر می‌رسد. رقمی که بیش از ۲۲ برابر آمار رسمی است.