به حکم قاضی فدرال مادر و دختر اخراج شده به آمریکا بازگردانده شدند

یک قاضی فدرال در آمریکا دستور بازگشت مادر و دختری را به این کشور داده است. گفته شده که این مادر و دختر پیش از رسیدگی به پرونده‌شان از آمریکا اخراج شده بودند. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا شکایتی را از سوی این دو تسلیم دادگاه کرده و گفته بود که آن‌ها از “خشونت فوق العاده جنسی و گروهی ” گریخته‌اند.