حرف‌های احمدی‌نژاد را می‌شود جدی گرفت؟

ادامه این روند و تشدید اعتراض‌‌های علنی او در حال حاضر که با توجه به ماهیت فردی بازی‌های سیاسی او، هدفش تحت فشار قراردادن حکومت برای پایان دادن به بازداشت مشایی یا کاهش دوران زندان بقایی است، می‌تواند وضعیت را عوض کند و مثلا به حذف او از مجمع تشخیص مصلحت منجر شود ولی حتی برخورد با محمود احمدی‌نژاد و حبس و حصر او هم در شرایط کنونی هیچ اتفاق معنادار مهمی که منجر به افزایش شکاف‌های سیاسی یا برانگیختن اعتراض مردم شود، نیست.