حاکم شدن رژیم حقوقی بر دریای خزر برای ایران چقدر مهم است؟

قرار است امروز حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر در شهر آق‌تاو قزاقستان شرکت کند. موضوع پنجمین نشست سران این حوزه، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است.