سارا پیلین از مراسم تدفین مک‌کین ‘حذف شد’

سارا پیلین، فرماندار سابق آلاسکا و یار انتخاباتی جان مک‌کین در سال ۲۰۰۸ پس از دریافت پیغامی که از سوی نزدیکان آقای مک‌کین برایش ارسال شده بود، از حضور در مراسم تدفین جان مک‌کین صرف‌نظر کرد.