کمیسر حقوق بشر سازمان ملل : آنگ‌سان سوچی باید استعفا می‌داد

در پی گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل در مورد لزوم پیگرد فرماندهان نظامی میانمار به دلیل نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا، رعد حسین، رئیس شورای حقوق بشر سازمان گفته آنگ‌سان سوچی باید از سمت رهبری دولت میانمار کناره‌گیری می‌کرد. در همانحال، کمیته جوایز نوبل گفته در نظر ندارد جایزه صلح را از آنگ‌سان سوچی پس بگیرد.