به دلیل افزایش نزدیک‌بینی، چین بازی‌های ویدیویی را کنترل می‌کند

مقام‌های چینی در واکنش به افزایش نزدیک‌بینی در کودکان چینی طرح‌هایی را برای کنترل بازی‌های ویدیویی به اجرا می‌گذارند. یک گزارش سال ۲۰۱۵ خاطرنشان می‌کند ۵۰۰ میلیون چینی یعنی تقریبا نیمی از جمعیت آن کم‌بینایی دارند.