دادگاه لاهه و آنچه رهبران ایران درباره تحریم‌ها نمی‌گویند

در چهار جلسه استماع دادگاه شکایت ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، تصویری از بحران اقتصادی و اجتماعی پس از بازگشت کامل تحریم‌ها از ایران ترسیم شد که بی‌سابقه بود، چون از زبان نمایندگان دولت ایران در دادگاه بیان شد.