نگرانی سازمان ملل درباره اردوگاه‌های اجباری مسلمانان اویغور در چین

یک کمیته سازمان ملل متحد به تازگی گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی براینکه بالغ بر یک میلیون اویغور مسلمان در اردوگاه‌های اجباری بازآموزی چین نگهداری می شوند.