چرا “بعضی‌ها داغشو دوست دارن” بهترین کمدی است؟

وقتی در بخش فرهنگ بی‌بی‌سی، “بعضی‌ها داغشو دوست دارن” در نظرسنجی بهترین کمدی شناخته شد، آدم وسوسه می‌شود پاسخی مشابه آن بدهد. شاهکار وایلدر فقط به این نبود که خوش تیپ شهر درآن بازی کرد بلکه درخشان‌ترین نماد جنسی، مرلین مونرو و چیره‌دست‌ترین کمدین، جک لمون در آن نقش آفرینی کردند. این فیلم همچنین دارای دختران پری‌وار ساحلی، مافیایی‌های شیطانی، کنار ساحل‌های فریبنده در دهه هنجارشکن ۲۰ و منتخبی از آهنگ‌های داغ آن روزگار است.