کامبوج فیلمساز استرالیایی را به جرم ‘جاسوسی’ برای کشور نامعلوم زندانی کرد

یک فیلمساز استرالیایی در دادگاهی در کامبوج به اتهام جاسوسی محاکمه و به حبس محکوم شده بی آنکه مشخص شده باشد جاسوسی به نفع چه کسی صورت گرفته است. این فرد هنگام فیلمبرداری از اجتماع یک حزب مخالف دولت بازداشت شده بود.