ایران ارسال موشک‌های بالستیک به عراق را تکذیب کرد

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ارسال موشکهای بالستیک از ایران به عراق را تکذیب کرده است. خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از “سه مقام ایرانی، دو منبع اطلاعاتی عراقی و دو منبع اطلاعاتی غربی” گزارش کرد ایران تعدادی موشک بالستیک کوتاه-برد به عراق منتقل کرده است.