سئوال از روحانی؛ رضایت رهبری یا محبوبیت مردمی؟

با مواضع نهایی رئیس مجلس و رهبری جمهوری اسلامی درباره “سئوال از رئیس‌جمهور”، این ماجرا زودتر از آنچه که برخی‌ تصور می‌کردند به پایان رسید. با این حال مشکلات پیچیده امروز ایران و اقتصاد در حال فروپاشی‌اش فراتر از آنی است که با رابطه حسنه رهبر – رئیس جمهور قابل حل باشد.