رئیس‌جمهوری فیلیپین برای گسترش روابط نظامی به اسرائیل سفر کرد

رودریگو دوترته، رئیس‌جمهوری فیلیپین برای سفری سه روزه به اسرائیل سفر کرده است. این اولین سفر یک رئیس‌جمهوری فیلیپین به اسرائیل است. هدف از این سفر گسترش روابط نظامی و تجاری میان دو کشور است، به ویژه در زمانی که روابط فیلیپین با آمریکا، متحد سنتی‌اش به گرمی همیشه نیست.