فرمانده نیروهای بین‌المللی در افغانستان تغییر کرد

ژنرال جان نیکولسون، فرمانده نیروهای بین‌المللی در افغانستان، جایش را به ژنرال اسکات میلر، فرمانده عملیات‌ ویژه ارتش آمریکا داد.