کروبی به خبرگان: دستگاه قضا روی محاکم رژیم پهلوی را سفید کرده است

مهدی کروبی در نامه‌ای که از حصر خانگی به اعضای مجلس خبرگان رهبری نوشته از آنها خواسته به جای مدح و ستایش رهبر ایران به وضعیت نهادهای زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای رسیدگی کنند. او از خبرگان خواسته “از وضعیت اسف‌بار دستگاه قضا از رهبری سوال کند که با این احکام سیاسی روی محاکم رژیم منحوس پهلوی را سفید کرده است.”