درگیری توییتری میان سخنگوی طالبان و ناتو

سخنگوی گروه طالبان و نیروهای ناتو بعد از تغییر فرماندهی نیروهای آمریکایی ناتو در افغانستان به درگیری توییتری پرداخته‌اند. طالبان نوشته که فرمانده جدید این نیروها همانند فرمانده قبلی ناکام خواهد ماند ولی دفتر مطبوعاتی نیروهای ناتو نوشته که مشتاقانه منتظر انجام گفت‌وگو میان افغانها و دوستان‌شان هستند.