دو خبرنگار رویترز در میانمار به هفت سال زندان محکوم شدند

دادگاهی در میانمار (برمه) دو خبرنگار رویترز را به جرم در دست داشتن اسناد محرمانه دولتی به هفت سال زندان محکوم کرد. این دو متهم بودند که هنگام تحقیق درباره وضعیت مسلمانان روهینگا قانون حفاظت از اسرار دولتی این کشور را نقض کرده اند.