زنان راننده اتوبوس ‘به خیابان‌های کابل بر می‌گردند’

وزارت حمل و نقل افغانستان اعلام کرده که به زودی ۲۰ اتوبوس با راننده‌های زن به ناوگان حمل و نقل شهر کابل اضافه خواهد شد. این اتوبوس‌ها قرار است از سه ماه دیگر وارد سیستم حمل و نقل کابل شده و ۲۰ راننده زن نیز رانندگی آنها را به عهده خواهند داشت. سیستم حمل و نقل عمومی در کابل اکنون تقریبا از کار افتاده است.