‘مخالفت قاطع’ اتحادیه اروپا با طرح نخست‌وزیر بریتانیا برای نحوه اجرای برگزیت

میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور خروج بریتانیا از این اتحادیه، می‌گوید بریتانیا نمی‌تواند ‘تکه‌هایی از عضویت اتحادیه اروپا’ را بر دارد و بقیه را رد کند.