هرج و مرج در لیبی؛ ۴۰۰ نفر از زندانی در نزدیکی طرابلس فرار کردند

درحالی که درگیری های خونین بین شبه نظامیان رقیب در لیبی ادامه دارد ۴۰۰ نفر از زندانی دراطراف طرابلس فرارکردند. درگیری های شبه نظامیان رقیب در شهر طرابلس دولت را وادار به اعلام وضعیت فوق العاده کرده است.