هشدار سازمان ملل درباره افزایش خطر برای مهاجران راهی اروپا

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان هشدار داده است از هر ۱۸ نفر مهاجرانی که تلاش می‌کنند از دریای مدیترانه بگذرند تا به اروپا برسند، یکی‌شان در این راه جانش را از دست می‌دهد.