دادگاه شکایت شجریان از صدا وسیما را رد کرد

محمد حسین آقاسی، وکیل محمدرضا شجریان، خواننده و استاد آواز، از رد شکایت موکلش از صدا و سیما به دلیل پخش بدون مجوز آثار این هنرمند خبر داده است.