اولین فینالیست باحجاب در رقابت‌های دختر شایسته انگلستان

برای اولین بار یک دانشجوی مسلمان محجبه به مرحله نهایی رقابت‌های دختر شایسته انگلستان راه پیدا کرد. “آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد این است که من اولین زن باحجابی بودم که به فینال رسیدم، ولی واقعیت این است که من یک دختر معمولی هستم و همه ما فرصت مشابهی در این رقابت‌ها داشتیم.”