فیسبوک و توییتر در مقابله با مداخله خارجی ‘آهسته’ عمل کردند

فیسبوک و توییتر می گویند واکنش آنها برای مقابله با کمپین خارجی مداخله در انتخابات آمریکا کند بوده است. جک دورسی مدیر اجرایی توییتر گفت که شبکه زیر نظر او برای مقابله با آن شرایط “ناآماده و نامجهز” بود.