آیت‌الله خامنه‌ای: موازی کاری با دولت به صلاح نیست

آیت‌الله علی خامنه‌ای، گفته است که موازی کاری با دولت صلاح نیست و بیان انتقادها نباید به نحوی باشد که باعث ناامیدی مردم شود. او همچنین گفته است که “جنگ رسانه‌ای” در بحران ارزی جاری تاثیرگذار بوده است. خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفته است که یک “جنگ اقتصادی” و “جنگ رسانه‌ای” علیه ایران به راه افتاده است.