برقراری مقررات منع آمد و رفت در بصره لغو شده است

مقامات عراقی مقررات منع آمد و رفت در بصره را لغو کرده‌اند. آنها برای مقابله با خشونت‌ها در بصره در این شهر مقررات منع آمد ورفت برقرار کرده‌ بودند. در جریان اعتراضات اخیر در بصره، دومین شهر بزرگ عراق، دست کم ۷ نفرکشته و شماری دیگر هم مجروح شدند.