تخریب اثر یادبود پناهجویان در لیورپول با نوشتن کلمه ‘مهاجمان’

شهردار لیورپول نوشتن کلمه “مهاجمان” بر روی فهرست نام‌های بیش از سی هزار پناهجو و مهاجری که در ۲۵ سال اخیر در مسیر رسیدن به اروپا جان باخته اند را اقدامی “نفرت انگیز” خواند. وی گفت کسانی که این اثر را تخریب کرده‌اند ، “مغزهایشان مورد هجوم نفرت قرار گرفته”.