راست افراطی سوئد معادله‌ها را به هم می‌زند؟

سوئد برای مدت طولانی در جهان به میانه‌روی و تعادل شهرت داشته است. اما انتظار می‌رود با برگزاری رقابتی‌ترین انتخابات این کشور در چند دهه اخیر، صحنه سیاسی آن به طرز قابل توجهی دچار تغییر و تحول شود.