ژیلبر لازار، ایران‌شناس برجسته فرانسوی درگذشت

بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران ژیلبر لازار ایران‌شناس و زبان‌شناس فرانسوی در سن ۹۸ سالگی درگذشت. این ایران‌شناس فرانسوی به‌دلیل پژوهش‌های خود در زمینه فرهنگ و زبان فارسی، در سال ۹۵ به عضویت افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد.