تظاهرات تازه در آلمان در پی مرگ مردی در شهر کوتن

گروه های راست افراطی و ضدفاشیستی در تظاهراتی در شهر کوتن آلمان شرکت کرده اند، جایی که پیشتر یک مرد آلمانی ظاهرا در جریان درگیری با مهاجران افغان درگذشت. به گفته مقام ها کالبدشکافی نشان می دهد که قربانی ۲۲ ساله در نتیجه مشکلات قلبی درگذشته است نه در اثر جراحاتی که در جریان درگیری با مردان افغان به او وارد شد.