جواهرساز ایرانی در لندن که از سوزن‌دوزی افغانستان الهام می‌گیرد

در موزه بریتانیا در لندن زنی گوشواره‌ای می خرد. گوشواره را دختری در افغانستان ساخته است با قصه‌های زنی ایرانی. این داستان جواهرات سیما وزیری است که سالهاست جزء پرفروش‌ترین مجموعه‌های فروشگاه موزه بریتانیاست.