جستجو در کاخ سفید در پی نویسنده یادداشت مرموز

این روزها در آمریکا همه می پرسند چه کسی ۵ روز پیش یک مقاله مرموز برای نیویورک تایمز نوشت و در آن خود را یک مقام ارشد کاخ سفید معرفی کرد