حمایت اتحادیه تنیس زنان از سرینا ویلیامز

استیو سایمون، رئیس اتحادیه تنیس زنان از ادعای سرینا ویلیامز مبنی بر وجود سکسیسم در مسابقات تنیس حمایت کرده است. آقای سایمون گفته است که داور مسابقه فینال زنان جام آزاد آمریکا اگر سرینا ویلیامز یک مرد بود واکنشی متفاوت در مقابل رفتار او نشان می‌داد.