قهرمانی جوکوویچ در اوپن آمریکا؛ رویای پیتزا فروشی تعبیر شد

نواک جوکوویچ با نمایشی قدرتمند خوان مارتین دل‌پوترو را در فینال اوپن آمریکا شکست داد و چهاردهمین گرنداسلم خود را به دست آورد.