پدری که هر روز به پسرش همبرگر می‌دهد

برنامه “رئیس” بی‌بی سی که هر هفته با یک بیزنس‌من‌ بزرگ دنیا گفتگو می‌کند، این هفته با اتان براون، رئیس و صاحب کمپانی غذاهای گیاهی “فراتر از گوشت” مصاحبه کرده ا‌ست.