آنگ سان سوچی از محکومیت دو خبرنگار رویترز دفاع کرد

آنگ سان سوچی، از رهبران دولت میانمار (برمه) از واکنش بین‌‌المللی به محکومیت دو خبرنگار خبرگزاری رویترز انتقاد کرده است. دوخبرنگار رویترز به جرم “افشای اسرار دولتی” به چند سال زندان محکوم شده‌اند.