ائتلاف عربستان ‘راه اصلی تامین مایحتاج حوثی‌ها را بست’

ائتلاف نظامی در جنگ یمن به رهبری عربستان سعودی می‌گوید که یکی از مسیرهای اصلی تامین مایحتاج حوثی‌ها را بسته است. این مسیر بندر حدیده را به صنعا، پایتخت یمن، وصل می‌کند.