تغذیه مصنوعی ‌آب‌های زیرزمینی؛ طرح دولت افغانستان برای بحران کم‌آبی

مقام‌های افغان می‌گویند کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی در افغانستان زنگ خطر درباره بحرانی شدن وضعیت آب را به صدا در آورده است. آنها می‌گویند در بسیاری از شهرهای این کشور سطح آب حدود ۲۰ متر پایین آمده است.