سپاه حمله موشکی به مقر دو حزب کرد ایرانی را ‘پیامی به دشمنان’ خواند

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، گفته حمله موشکی روز شنبه به مقر دو حزب کرد ایرانی در خاک عراق، “پیامی به دشمنان” بوده است و نشان می‌دهد که سپاه تا برد دو هزار کیلومتری توان هدف گرفتن پایگاه‌ها و نیروهای مستقر در اطراف ایران را دارد.