شماری از زندانیان زن در قندهار ‘قصد ترک زندان را ندارند’

فعالان حقوق بشر در ولایت جنوبی قندهار گفته‌اند که شماری از زندانیان زن بعد از پایان دوران محکومیت خود، حاضر نیستند که به خانه برگردند. به دلیل نبود خانه امن در این ولایت، این زنان بعد از سپری کردن دوران محکومیت همچنان در زندان باقی می‌مانند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان این کار را “نقض حقوق بشر” خوانده است.