متهمان به قتل سرگئی اسکریپال: ما فقط گردشگریم

دو شهروند روسیه که در بریتانیا به توطئه قتل جاسوس سابق روسیه متهم شدند در تلویزیون آر تی، که از طرف دولت روسیه حمایت مالی می‌شود، حاضر شدند و گفتند که سفرشان به بریتانیا فقط به قصد “گردشگری” بوده است.