بحران خشکسالی؛ گرسنگی، دغدغه اصلی ۲۰هزار بیجاشده افغانستان

بر اساس آمار سازمان ملل بیش از بیست هزار نفر از ولایت‌های بادغیس و غور در غرب افغانستان به دلیل خشکسالی به ولایت هرات مهاجرت کرده‌اند.