سرنوشت سیاسی ژنرال دوستم چه می‌شود؟

عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در پیامی که به مناسبت هفته شهید فرستاده بود، بار دگر موضوع بازداشت نماینده ویژه خود، نظام‌الدین قیصارى را یادهانى کرد. محتواى پیام حاوی گلایه‌ها، تضرع و در عین حال هشدار، عتاب و مجموعه‌ای از احساسات متفاوت مانند سردرگمى، استیصال و عجز بود. سئوال این است که آیا واقعاً رئیس جمهور غنى یک مدیر انحصارگر و مستبد است یا اینکه این معاونش است که چنین شرایطی را مهیا کرده و نتوانسته با تغییرات و پیش‌آمدهای سیاسی خود را تطابق دهد؟