سعید کنگرانی درگذشت

سعید کنگرانی ستاره ‘در امتداد شب’ و ‘دایی‌جان ناپلئون’ درگذشت. سعید کنگرانی در سال ۱۳۶۷ از ایران رفت بعد از حدود ۱۶ سال به ایران بازگشت و در فیلم سینمایی “ازدواج به سبک ایرانی” به کارگردانی حسن فتحی بازی کرد.