تاکید بر لزوم حمایت همه دستگاه‌ها از ابتکارات وزارت نفت و تقویت بانک مرکزی/ ارائه گزارش ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری/ تصمیمات جدید برای حمایت از تولید کنندگان داخلی دارو و تجهیزات پزشکی

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه روز شنبه، ضمن بررسی تحولات بازار ارز، ضرورت مقابله با عملیات جنگ روانی و جوسازی‌های کاذب علیه مصالح اقتصادی کشور  را مورد تاکید قرار دادند.